Camera IP Thân

- 0%

Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QND-6030R

0 ₫

QND-6030R

Hãng sản xuất: Hanwha Techwin

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QND-6030R

Mua hàng
- 0%

Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QND-6070R

0 ₫

QND-6070R

Hãng sản xuất: Hanwha Techwin

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QND-6070R

 

Mua hàng
- 0%

Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QNV-6012R

0 ₫

QNV-6012R

Hãng sản xuất: Hanwha Techwin

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QNV-6012R

Mua hàng
- 0%

Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QNV-6022R

0 ₫

QNV-6022R

Hãng sản xuất: Hanwha Techwin

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QNV-6022R

Mua hàng
- 0%

Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QNV-6032R

0 ₫

QNV-6032R 

Hãng sản xuất: Hanwha Techwin

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QNV-6032R 

Mua hàng
- 0%

Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QNV-6072R/VAP

5,850,000 ₫

QNV-6072R

Hãng sản xuất: Hanwha Techwin

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QNV-6072R/VAP

Mua hàng
- 0%

Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha XND-6020R

0 ₫

XND-6020R

Hãng sản xuất: Hanwha Techwin

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha XND-6020R

Mua hàng
- 0%

Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha XND-6080R

0 ₫

XND-6080R

Hãng sản xuất: Hanwha Techwin

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha XND-6080R

Mua hàng
HOT

Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha XNV-6080R

0 ₫

XNV-6080R

Hãng sản xuất: Hanwha Techwin

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha XNV-6080R 

 

Mua hàng
- 3%

Camera IP PTZ 2M SNP-L6233HP Full HD 1080p

30,720,000 ₫

31,720,000 ₫

Hãng sản xuất: SAMSUNG

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera PTZ

Mua hàng

Camera IP PTZ 2M SNP-L6233P

29,720,000 ₫

Hãng sản xuất: SAMSUNG

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera PTZ

Mua hàng

Camera IP PTZ 2MP SNP-L6233RHP Full HD 1080p

37,410,000 ₫

37,410,000 ₫

Hãng sản xuất: SAMSUNG

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP PTZ

Mua hàng