Camera IP Dome

- 0%

Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QNV-6012R

0 ₫

QNV-6012R

Hãng sản xuất: Hanwha Techwin

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QNV-6012R

Mua hàng
- 0%

Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QNV-6022R

0 ₫

QNV-6022R

Hãng sản xuất: Hanwha Techwin

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QNV-6022R

Mua hàng
- 0%

Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QNV-6032R

0 ₫

QNV-6032R 

Hãng sản xuất: Hanwha Techwin

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QNV-6032R 

Mua hàng
- 0%

Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QNV-6072R

0 ₫

QNV-6072R

Hãng sản xuất: Hanwha Techwin

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha QNV-6072R

Mua hàng
- 0%

Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha XND-6020R

0 ₫

XND-6020R

Hãng sản xuất: Hanwha Techwin

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha XND-6020R

Mua hàng
- 0%

Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha XND-6080R

0 ₫

XND-6080R

Hãng sản xuất: Hanwha Techwin

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha XND-6080R

Mua hàng
HOT

Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha XNV-6080R

0 ₫

XNV-6080R

Hãng sản xuất: Hanwha Techwin

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP ốp trần hồng ngoại Hanwha XNV-6080R 

 

Mua hàng
HOT

Camera IP Wisenet 2.0MP QND-6020R/VAP

4,644,000 ₫

Hãng sản xuất: SAMSUNG

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP

Mua hàng
- 0%

Camera IP Wisenet 2.0MP QND-6030RP

5,264,000 ₫

Hãng sản xuất: SAMSUNG

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP

Mua hàng
HOT

Camera IP Wisenet 2.0MP QND-6070RP

6,990,000 ₫

Hãng sản xuất: Hanwha (Samsung)

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP Hanwha

Mua hàng
- 0%

Camera IP Wisenet 2MP QNE-6080RV

5,900,000 ₫

Hãng sản xuất: SAMSUNG

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP Wisenet

Mua hàng
- 0%

Camera IP Wisenet 4.0MP QND-7010R/VAP

5,911,000 ₫

Thương hiệu: WISENET

Hãng sản xuất: HANWHA TECHWIN ( SAMSUNG)

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera IP

Mua hàng