Chuông Cửa Samsung

HOT

Camera Chuông Cửa SHT-CN512/EN

2,990,000 ₫

3,136,000 ₫

Hãng sản xuất: SMARTHOME SAMSUNG

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera Chuông Hình 

Mua hàng
HOT

Camera Chuông Cửa SHT-CN610E/EN

2,839,000 ₫

2,990,000 ₫

Hãng sản xuất: SMARTHOME SAMSUNG

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera Chuông Hình 

Mua hàng
HOT

Màn Hình Chuông Cửa 4.3 Inch SHT-3605PM/EN

3,290,000 ₫

3,569,000 ₫

Hãng sản xuất: SMARTHOME SAMSUNG

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Phân loại sản phẩm: Màn Hình 4.3" Mầu Đen - Trăng

Mua hàng
HOT

Màn Hình Chuông Cửa SHT-3006

5,399,000 ₫

5,409,000 ₫

Hãng sản xuất: SAMSUNG

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Phân loại sản phẩm: Màn Hình Chuông Cửa 6" Inch mầu.

Mua hàng
- 100%

Màn Hình Chuông Cửa SHT-7017

10 ₫

6,490,000 ₫

Hãng sản xuất: SAMSUNG

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Phân loại sản phẩm: Màn Hình Chuông Cửa 7" Inch mầu.

Mua hàng
- 3%

Nút Nhấn Chuông Samsung SHT-CP611E/EN

2,710,000 ₫

2,800,000 ₫

Hãng sản xuất: SAMSUNG

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Phân loại sản phẩm: Nút nhân chuông Samsung

Mua hàng