Camera Nhiệt Korea - Thermalcamera

- 0%

Camera Ảnh Nhiệt Cảnh Báo Cháy Nổ Sớm IX8060-OH

0 ₫

Camera cảnh báo cháy nổ: IX8060-OH

Hãng sản xuất: Eoctech Korea

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera Nhiệt

Mua hàng
- 0%

Camera Cảm Biến Ảnh Nhiệt Kép EOC - KOREA IX8060MH

0 ₫

Camera cảnh báo cháy nổ: IX8060-MH

Hãng sản xuất: Eoctech Korea

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera Nhiệt

Mua hàng
- 0%

Camera Nhiệt EOC Korea IX8060-MS

0 ₫

Camera cảnh báo cháy nổ: IX8060-MS

Hãng sản xuất: Eoctech Korea

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera Nhiệt

Mua hàng
- 3%

Màn Hình Chuông Cửa Samsung SHT-7070M

9,800,000 ₫

Hãng sản xuất: SAMSUNG

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Phân loại sản phẩm: Màn Hình Chuông Cửa 7" Inch mầu.

Mua hàng