Avtech TVI

- 0%

Camera Avtech DGC-1005XTP/F36

0 ₫

Hãng sản xuất: Avtech Taiwan

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera TVI Chipset CMOS

Mua hàng
- 0%

Camera Avtech DGC1124AXTP/F36

0 ₫

Hãng sản xuất: Avtech Taiwan

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera TVI Chipset Sony

Mua hàng
- 0%

Camera Avtech DGC1125AXTP/F36

0 ₫

Hãng sản xuất: Avtech Taiwan

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: Camera TVI Chipset Sony

Mua hàng
- 0%

Camera Dome DGC1004XTP/F36

0 ₫

Hãng sản xuất: AVTECH TAIWAN

Nhà Phân phối: Bình Minh CCTV

Thời gian bảo hành: 24 tháng

Phân loại sản phẩm: TVI - 2MEGAPIXEL

Mua hàng